Vi är glada att vara i final!

Hej Alla,

Röstsystemet fungerade inte som planerat igår, så vi har fått ny information från Innovations händelse 2012.

BELLOW hitta 3 nya beslutade sätt som ger poäng.

Genom stjärnorna där du kan få poäng 1-5 (tryck 2 gånger)

Via en Facebook som knappen (Newaste sida på idéjakten 2012 hompage)

Via Hjärta / Gilla-knapp på hemsidan (Newaste sida på idéjakten 2012 hompage)

Innovation Event kommer räkna alla dessa tre variabler när de väljer toppen 10 med flest röster och den högsta poängen.

NEWaste är mycket tacksamma om ni alla går in och trycker på alla 3 knappar:)

Tack

Susanne

NYAuktioner AB


Hård,
Av 60 samhällsförändrande affärsidéer som gått vidare i Idéjakten 2012 brinner NEWaste en av dem.
NEWaste är tacksam för din röst och stöd i att få världen att cykla mer.Dear all,
Av den 60 samhällsförändrande affärsidéer, Innovations Händelse 2012, är NEWaste en av dem.
Newaste skulle vara tacksamma för din röst och stöd i att få världen att använda cykeln mer.http://idejakten.se/vote/fa-varlden-att-cykla/
Markera alla 5 startar och du rösta! (sidan är på svenska)

We are happy to be in the final!

Hi Everyone,

The voting system did not work as planned yesterday, so we have received new information from Innovation event 2012.

Bellow find 3 new decided ways that give points.

Through the stars where you can get the points 1-5 (press 2 times)

Via a Facebook like button (Newaste page on Innovation Event 2012 hompage)

Via Heart / Like button on the home page (Newaste page on Innovation Event 2012 hompage)

Innovation Event will count all these three variables when they select the top 10 with the most votes and the highest score.

NEWaste is very grateful if you all go in and press all 3 buttons:)

Thanks 

Susanne 

NEWaste AB


Kära ni,
Av 60 samhällsförändrande affärsidéer som gått vidare i Idéjakten 2012 är NEWaste en av dem.
NEWaste är tacksam för din röst och stöd i att få världen att cykla mer.Dear all,
Of the 60 community-changing business ideas, the Innovation Event 2012, is NEWaste one of them.
Newaste would be grateful for your vote and support in getting the world to use the bike more.http://idejakten.se/vote/fa-varlden-att-cykla/
Mark all 5 starts and you vote! (the page is in Swedish)